Search

הודעות

חוזרים לקבלת קהל בעירייה בתיאום מראש ובכפוף להנחיות התו הסגול!

28.05.2020 01:07

עיריית כרמיאל חוזרת לקבלת קהל פרונטלית החל מיום ראשון ה- 31/5/2020. על התושב לתאם תור מראש ישירות מול המחלקות, להגיע עם מסכה ולשמור על מרחק של שני מטר אחד מהשני הכניסה לבניין תתאפשר 5 דקות לפני השעה היעודה ובאיחור מקסימלי של 10 דקות. אנו מזמינים אתכם לאתר העירייה לקבלת שירותים דיגיטליים מהבית. להלן רשמת המחלקות וטלפונים לתיאום: לשכת ראש העיר: 04-9085505 לשכת ממלאת מקום ראש העיר: 04-9085521 לשכת סגן ראש העיר: 04-9085511 אגף פניות הציבור: מרכז שרות לתושב: 9085602 תרבות דיור : 9085573 פניות ציבור : 9085503 כספים: מחלקת גבייה: 04-9085538 מחלקת אכיפה ועסקים: 04-9085737 מינהל שפ"ע ראש המינהל: 04-9085711 מחלקת איכות הסביבה: 04-9085717 מחלקה וטרינרית: 04-9085722 גנים ונוף: 04-9085702 רכב ותחנת מעבר: 04-9880976 תברואה והדברה: 04-8274657 רשות החניה – 04-9889265 מינהל השירותים החברתיים: מרכזיה: 04-9088100 מינהל ההנדסה מהנדס העיר: 04-9085671 ועדה לתכנון ובניה: 04-9085674 חינוך ראש המינהל: 04-9085641 בתי ספר: 04-9085655 גני ילדים: 04-9085642 חינוך מיוחד: 04-9085646 קב"סים: 04-9085647 הסעות: 04-9085652 אגף פיתוח דמוגרפי מחלקת קליטה: 04-9085513 תעסוקה/צעירים: 04-6662382
Skip to content