Search

הודעות

ההרשמה לכיתות ז'

24.03.2020 22:44

בהתאם להנחיית משרד החינוך תיפתח הרשמה לכיתה ז' לשנת הלימודים תשפ"א. ההרשמה תתבצע באתר העירייה בין התאריכים 30.3.20 (יום שני) עד לתאריך 2.4.20 (יום חמישי) הרישום הינו לבתי הספר הממלכתיים – כרמים ופסגות , ממלכתי דתי – אמ"ית
Skip to content