Search

הודעות

ערבות הדדית!

22.03.2020 01:19

ערבות הדדית! חברה חזקה נמדדת בעתות מצוקה וקושי. כאן בכרמיאל כבר הוכחנו בעבר כי המושג ערבות הדדית אינו רק סיסמא אלה דרך חיים. הסתכלו סביב ובדקו האם מישהו בקרבתכם (שכנים, מכרים, בני משפחה) נמצא לבדו, חווה קושי מסוים או זקוק לעזרה  פיזית, מנטלית או אפילו בדברים קטנים כמו סיוע בקניות. במידה וזיהתם מוצקה שכזאת אנא דוחו למוקד 106 ואנו נפעל לסייע עם עובדי העירייה ומתנדבים. המשיכו להקפיד על הכללים וההנחיות ויחד נתמודד עם כל אתגר!
Skip to content