Search

הודעות

היערכות מיוחדת בתאגיד עין כרמים

18.03.2020 01:43

היערכות מיוחדת בתאגיד עין כרמים - תאגיד המים והביוב של כרמיאל לנוכח התפשטות נגיף הקורונה בתיאום בין ראש העיר יו"ר הדירקטוריון של עין כרמים משה קונינסקי ומנכ"לית התאגיד בת שבע אבוחצירה, הוחלט על סגירת מרכז השרות של עין כרמים לקבלת קהל ובמקביל על תגבור המוקד הטלפוני וזאת החל מיום א' ה- 15.03.2020. מנכ"לית תאגיד עין כרמים בת שבע אבוחצירה , " גם בתקופת משבר זו, אני יכולה להבטיח ללקוחותינו כי עובדי התאגיד ימשיכו לעמוד לשירות הציבור במסירות בכל אמצעי התקשורת והאמצעים הדיגיטליים המגוונים, נפעל בהתאם להנחיות משרד הבריאות והכל על מנת לדאוג להמשך אספקת מים סדירה לתושבי העיר. "זאת ועוד", מדגישה בת שבע אבוחצירה , "בהתאם למדיניות שהתווה ראש העיר משה קונינסקי ובכדי להקל על לקוחותינו החלטנו לדחות את תשלום חשבון המים עבור חודשים ינואר-פברואר עד ל- 1/5/2020 ובכך לנסות ולהקל על נטל התשלומים של הצרכנים "
Skip to content