Search

הודעות

המוקדים הטלפוניים במנהלי העירייה יתוגברו

18.03.2020 00:44

צוות ההיגוי המיוחד לשע"ח שהוקם בהנחייתו של ראש עיריית כרמיאל משה קונינסקי לנוכח התפשטות נגיף הקורונה, ממשיך בהיערכות למספר תרחישים אפשריים על מנת להיות ערוכים במיידי לכל החלטה והנחיה שינתנו ע"י הממשלה ומשרד הבריאות. ראש העיר משה קונינסקי, "אנו עומדים לרשות התושבים בכל עת במוקד העירוני. החלטנו על סגירת מוקדי קבלת הקהל לאור הנחייתו של משרד הבריאות מאתמול על איסור התקהלות של יותר   מ-100 איש והמוקדים הטלפוניים באגפי העירייה יתוגברו ושעות פעילותם יישארו ללא שינוי". ראש העיר משה קונינסקי הדגיש בדבריו, "הציבור מתבקש שלא להגיע למוקדי השירות ומתבקש לעשות שימוש באמצעים הדיגיטליים שהעירייה מעמידה לרשותו". מספרי טלפון לרשות התושבים: 04-9085555 ומוקד 106
Skip to content