Search

הודעות

מינהל שפ"ע בעיריית כרמיאל החל היום וימשיך מחר בבוקר בחיטוי מניעתי ברחבי העיר

18.03.2020 00:39

ראש העיר משה קונינסקי , "במטרה להגביר את השמירה על בריאות הציבור מפני הקורונה, צוות מינהל שפ"ע בעירייה עטוי בחליפות מגן ומסיכה ביצע את החיטוי באמצעות כלור ומים בהתאם להוראות משרד הבריאות במבנה העירייה, במבנה של מרכז הון אנושי ובמספר תחנות אוטובוס בעיר". ראש העיר משה קונינסקי הדגיש עוד בדבריו, "הפעילות אינה מסוכנת כלל לבריאות הציבור הנמצא בקרבת השטחים שעברו חיטוי".   מעיריית כרמיאל נמסר עוד כי, החיטוי יימשך מיד לאחר שייפסקו הגשמים, בגני משחקים ופארקים. בכוונת העירייה לבצע את פעולת החיטוי מדי יום. ראש העיר משה קונינסקי , "מן הראוי להדגיש כי בהתאם להנחיות משרד הבריאות, הדרכים הטובות ביותר להיזהר מוירוס הקורונה הן: היגיינה, שטיפת ידיים ושמירת מרחק של 2 מטר. בנוסף, צוותי העירייה ומשרד הבריאות עורכים ביקורות בעסקי המזון בהתאם להנחיות. בעירייה מבהירים, כי ישנם תושבים הבוחרים בחיטוי פרטי וכי אין לנו מידע בנושא והמלצתנו היחידה היא לקבל לכך אישור ממשרד הבריאות.
Skip to content