תושב יקר,

החל מהתאריך 1.1.2013 השתנו תעריפי אגרות הכלבת ע"פ החלטת משרד החקלאות.

מטרת התיקון לחוק הוא לעודד בעלי כלבות שאינן מעוקרות ובעלי כלבים זכרים שאינם מסורסים לעקרן / לסרסם ובכך להפחית את ריבוי הגורים מהמלטות לא רצויות הננטשים ויוצרים עומס של כלבים משוטטים על הרשויות המקומיות.

 

מי פטור מתשלום התוספת?

  1. כלב עד גיל 6 חודשים – (פטור אוטומטי- אין צורך להגיש בקשה).
  2. כלב שגילו מעל 8 שנים – (יש להגיש בקשה באמצעות הטופס המתאים בצירוף מסמכים רלוונטיים – כלומר , הוכחה כל שהיא לגיל הכלב).
  3. סיבה רפואית – יש להגיש בקשה באמצעות הטופס המתאים והמסמכים הרלוונטיים.
  4. כלב טהור גזע – באמצעות הטופס המתאים ואישור מצולם מההי"ל. כמו כן כלב טהור גזע אשר מיועד להרבעה –יש להגיש טופס בקשה עם אישור ההתאחדות הישראלית לכלבנות, הבקשה צריכה לכלול צילום תעודת היוחסין של הכלב,לכלב היה רישיון תקף לפי החוק בשנתיים האחרונות למעט אם גילו קטן מ3- שנים ,הכלב כלב גזעי רשום בהי"ל ולא נפסל לגידול והכלב מסומן כ"גזעי רשום" באתר של משרד החקלאות השירותים הוטרינרים מרכז מידע ארצי לרישום כלבים.

ההחלטה לגבי הפטור מתשלום אגרה בסמכות הווטרינר הרשותי בלבד!

* את הטפסים ניתן להוריד מאתר העירייה בלשונית טפסים.

לנוהל למתן פטור מתשלום אגרת רישיון מוגדלת להחזקת כלב לפי סעיף 21ד' לחוק להסדרת הפיקוח על כלבים

 

את הטפסים לבקשת פטור ניתן להגיש למחלקה הווטרינרית עד חודש לפני תאריך החיסון – חידוש רישיון הכלב מידי שנה.

  • בעלים שכלבו/תו קיבל/ה פטור מצהיר כי ינקוט בכל האמצעים על מנת למנוע את הזדווגותו/ה ולכן: כלב שימצא משוטט לאחר שקיבל פטור תישלל זכותו לפטור!