לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח-1998

בתוקף סמכותה של עיריית כרמיאל  לפי סעיף 19ט(ג1א)(2) לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, התשנ"ח- 1998[1] (להלן- החוק), מתפרסם המפורט להלן:

אלה המקומות הציבוריים הקיימים והמקומות הציבוריים שאינם בניינים, שחלה לגביהם חובת ביצוע התאמות נגישות לפי סימן ג' לחוק:

רשימת מבנים קיימים:

מס' סידורישם המבנהשם הישוב והרחובמספר ביתהשירותים המוניציפליים הניתנים במבנה והשימושים הציבורים במבנהדרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוהתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמניתמקור החובה של הרשות להנגשת המבנה (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)מועד ההנגשה
1אולם ספורט הורוביץמורד הגיא3אולם ספורטהיעדר שירותים נגישיםבבית הספר הצמודבעלותיונגש עד 3/2023
2מרכז ברוךנרקיס1מרכז מחולחסר מעלון לבמה שירותים נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיוגש עד 3/2023
3בית העירייהשדרות קק"ל100משרדי העירייההיעדר מאחזי יד, שילוט, ריהוט נגישלביצוע מיידיבעלותיונגש עד 3/2023
4השרות הפסיכולוגיכלנית12משרדי העיריהאין שירותים וחניה נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/2023
5בית המתנדב והגמלאיצה"ל103מרכז לקשישיםהיעדר שירותים נגישים, שילוטבביצוע מיידיבעלותיונגש 3/2023
6מועדון עמיגורשביל הזורעים61מועדון גמלאיםהיעדר שירותים נגישים דרך נגישהבמשרדי חברה מפעילה הצמודים למועדוןבעלותיונגש עד 3/2023
7מתנ"ס מרכזצה"ל113מתנ"סהיעדר מעלית שירותי נכים ככל שיידרש תועתק הפעילותבעלותיונגש עד 3/2024
8מועדון גמלאי המשטרההחרוב1מועדון גמלאי משטרהחסרה רמפה תקנית, תיקון מדרגותככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/2024
9מועדון נוער גבעת רםקציר71מועדון נוערתיקון שירותי נכיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/2024
10מועדון עולי ברה"מהרקפת8מועדון התאחדות חבר העמיםאין שירותי נכיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/2024
11מועדון נוער שכונת מכושבז11מתנ"ס מועדון נוערחסר שירותים נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/24
12מועדון נוער שכונת הדרבירנית40תנועת נוער בני עקיבאהיעדר שירותי נכים, מאחזי יד, שיפור שביל גישהבבניין העירייה הצמודבעלותיונגש עד 3/24
13היכל הספורט רביןחטיבת יפתח50היכל ספורטהיעדר שירותים ומקלחת נגישיםבבית הספר הצמודבעלותיונגש עד 3/25
14מועדון נוער שכונת הגלילזמורה6מועדון הצופיםאין התאמת שירותי נכים לתקןככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/25
15אולם ספורט מגדיםעצמון10אולם ספורטהיעדר מעלית, שביל גישה, מקלחת ושירותים נגישיםבבית הספר הצמודבעלותיונגש עד 3/25
16מועדון רווחה קהילתי – מקלט 411מורד הגיא105 א'מועדון שכונתי רווחההיעדר שירותים נגישיםבבית הספר הצמודבעלותיונגש עד 3/2025
17מועדון שחמט מקלט 401השושנים2מועדון שחמטהיעדר שירותים נגישיםהפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/25
18אמפיתאטרון כולל במהמורד הגיא1אמפיתאטרוןמאחזי יד, כבש לבמה, שירותים נגישיםבעלותיונגש עד 3/2035
19מועדון "להתחיל מחדש" מקלט 502שביל חשוון1א'מועדון נועראין רמפה תקנית, ושירותים נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/25
20מועדון עולי רומניה מקלט 212הגליל10מקלט/מועדון עוליםהתאמת שירותי נכים, סימון חניות נגישותככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/26
21מועדון נוער רביןהראל27מועדון הנוער העובד והלומדשירותי נכים לא תקנייםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/26
22מועדון "אנוש"הברושים29מועדון לבגירים המתמודדים עם מחלת נפשהתאמת שירותי נכים, סימון חניות נגישותבבית ספר הצמודבעלותיונגש עד 3/2026
23מועדון רוטרי מקלט 503קטיף27מועדון רוטריהיעדר שירותים נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/26
24מועדון אגרוף מקלט 510קטיף52מועדון איגרוףהיעדר שירותים נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/26
25בית דילר מקלט 512שביל הזורעים12בית דילר שותפות 2000היעדר שירותים נגישיםככל שיידרש תועתק הפעילות למקום עם שירותים מונגשיםבעלותיונגש עד 3/26
26מתנ"ס גבעת רםאסיף4מרכז קהילתיבעלותנגיש
27יד לבניםחטיבת יפתח 52ארגון יד לבניםנגיש
28מתנ"ס רביןחטיבת יפתח200נגיש
29מקלט היכל התרבותהגליל מקלט 21530ארגון נכי צה"לשירותים נגישיםבבניין היכל התרבותבעלותיונגש עד 3/2026

 

רשימת מקומות שאינם בניין:

מס' סידורישם המקוםשם הישוב והרחובמספר ביתסוג המקום שאינו בנייןדרכי ההנגשה והתאמות הנגישות שבוצעו בו או שנדרש לבצע בוהתאמות נגישות חלופיות להנגשה זמניתמקור החובה של הרשות להנגשת המקום (בעלת הנכס, מפעילה או שניהם)מועד ההנגשה
1פארק עציוניחטיבת עציוני10פארק שכונתיהיעדר מאחזי יד ברמפות התאמת מדרגות לתקן, חניה נגישה מפעילה הנכסיונגש עד 3/2023
2פארק רביןדרך השלוםפארק רובעיהיעדר ספסלים נגישים התאמת מדרגות לתקןמפעילה הנכסיונגש עד 3/2023
3פארק הנוערנרקיס4שצ"פחניה שבילים נגישותמפעילה הנכסיונגש עד 3/2023
4פארק אופירהשדרות נשיאי ישראל118פארק עירונישבילים, שירותים נגישיםמפעילה הנכסיונגש עד 3/2023
5שצ"פהגליל7-9גן ציבוריהסדרת רמפה ומדרכה לא תקניותמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
6טיילת בולטימורבציר 90טיילת, מתקן משחקיםהנגשת מתקן משחקים, ספסלים חניה נגישהמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
7שצ"פ השלום /פל-יםפל"ים4שצ"פספסלים, חניה נגישהמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
8שצ"פ ספורטחטיבת גבעתי50שצ"פלהתקין מאחזי ידמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
9שצ"פ אשכולות/גתאשכולות126להתקין ספסלים נגישיםמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
10פארק הגלילאשכולות115פארק עירונימאחזי יד, רמפותמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
11פארק ציגלנתיב הלוטוס11פארק שכונתיספסלים נגישים מאחזי ידמפעילה הנכסיונגש עד 3/2024
12שצ"פ אסיףאסיף52שצ"פספסלים נגישיםמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
13פארק דנברמשגב15פארק שכונתיספסלים נגישיםמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
14פארק אלוןמשעות יגאל אלון 10פארק שכונתישבילים נגישים, מאחזי יד, ספסלים נגישים, מתגן נגישמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
15פארק ברוךעפרוני18פארק שכונתימאחזי ידמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
16שצ"פ הגליל 29הגליל33-31גן ציבוריהסדרת רמפה ומסרכות לא תקניותמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
17שצ"פ הגליל 39הגליל39/41גן ציבוריהסדרת רמפה ומדכות לא תקניותמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
18שצ"פ שביל תשרישביל תשרי1שצ"פרמפות, תיקון מדרגות, מתקן משחקים נגישמפעילה הנכסיונגש עד 3/2026
19פארק קציר – ביכוריםביכורים7פארק שכונתיהסדרת גישה נגישה מרחוב הביכורים ומרחוב קצירמפעילה הנכסיונגש עד 3/2025
20שצ"פ אנטנהחטיבת הראל23שצ"פלהתקין מאחזי ידמפעילה הנכסיונגש עד 3/2026
21שצ"פ רמים/פסגהפסגה4שצ"פהתאמת מדרגות לתקןמפעילה הנכסיונגש עד 3/2026
22אתר הנצחהשדרות נשיאי ישראל7אתר הנצחהמקומות ישיבה נגישים, חניה, נגישהמפעילה הנכסיונגש עד 3/2026
23שצ"פ שביל טבתשביל טבתשצ"פמפעילה הנכסנגיש
24פארק קצירקציר64פארק שכונתימפעילה הנכסנגיש
25פארק המשפחהשדרות קק"ל100פארק עירונימפעילה הנכסנגיש
26חורשת קוביבירנית36שצ"פמפעילה הנכסנגיש
27פארק הרקפותהערבה3שצ"פמפעילה הנכסנגיש
28בית עלמיןמעלה כמון11בית העלמיןמפעילה הנכסנגיש