להגשת בקשת הנחה יש ללחוץ כאן

 

המסמכים הנדרשים לקבלת הנחה בארנונה לשנת 2022

 • צילום תעודת זהות של התושב עם כתובת עדכנית כולל ספח ילדים.
 • תלושי שכר לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021.
 • אישור מביטוח לאומי –" אישור מעמד לא עובד" לחודשים אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021
 • תדפיסי בנק לחודשים : אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021.
 • אישורים על הכנסות אחרות של כל בני הבית עבור אוקטובר, נובמבר, דצמבר 2021 .

כגון: מבטחים, פנסיה, אבטלה, דמי לידה, מזונות, קצבת נכות, קצבת ילדים, קצבת זקנה, קצבת שארים.

 • במידה ויש בבעלותך דירה נוספת יש להביא חוזה שכירות/ הסכם.
 • יש להביא חוזה שכירות לדיירים שגרים בשכירות.
 • במידה וישנם מתגוררים נוספים בדירה יש להמציא מסמכים על הכנסותיהם
 • במידה ואין שומה יש להביא דו"ח רווח והפסד 2021 מבוקר חתום ע"י רואה חשבון.
 • ילדים מעל גיל 18 חייבים להביא אישור לימודים, מעמד לא עובד, תלושי שכר.
 • חייל- יש לצרף צילום חוגר
 • דיירי עמיגור- אין צורך להביא חוזה שכירות.
 • מי שמקבל הבטחת הכנסה או השלמה, חובה להגיש אישור מעמד לא עובד
 • הורה עצמאי- יצרף הסכם גירושין

עפ"י הקריטריונים הקבועים בחוק ולפי הנחיות משרד הפנים, לא ניתן לקבל הנחה אם לא הצגת את המסמכים הנדרשים לקבלת ההנחה.