מנהלת האגף לשירות לתושב ופניות הציבור: יפה רז

 

האגף מרכז בתוכו מגוון רחב של שירותים ודרכים בהם יכולים התושבים ליצור קשר עם גורמי העירייה השונים.

מחלקות האגף מאפשרות לתושבים צרוך שירותים מגוונים, חלקם בצורה מקוונת, להתריע על מפגעים ותקלות.

האגף מטפל גם בנושא תלונות הציבור.

בנוסף, כחלק מן השירות לתושב, הוקמה בעיר כרמיאל היחידה לתרבות הדיור המעניקה לתושבים מגוון שירותים בתחום זה.

בהתאם לחזון ראש העיר לספק שירות מיטבי לתושב, אנו מתחייבים להתייחס ולטפל בכל פנייה.

לשירותכם,

יפה רז

שםתפקיד מספר טלפוןמיילפקס 
יפה רזמנהלת אגף קהילה וממונה על פניות הציבור04-9085554yafar@karmiel.muni.il
דפנה מנצורסגנית מנהלת המוקד העירוני04-9085726dafna_m@karmiel.muni.il04-9085736

מוקד עירוני 
מרכז שירות לתושב
הממונה על פניות הציבור
היחידה לתרבות הדיור