מהות הוועדה

ועדת מל”ח מקומית אמורה להכין את היישוב לשעת חירום ולהפעיל אותו בזמן חירום. הועדה מתכנסת בדלתיים סגורות והחלטותיה אינן טעונות אישור המועצה. מטפלת גם באסונות (אסונות טבע, פליטת חומרים מסוכנים, אירועי טרור).

הרכב הועדה

שםתפקידהרכב סיעתיממלא מקום
משה קונינסקייו"ררק כרמיאל
פנחס סירוקהסגן ראש העיר
טניה מזרסקימ"מ ראש העיר
גיורא צ'שקיןחבר מועצהמשנים כיוון
שולה מנחםמנכ"ל העירייהעובדי עירייה
אודי איזק ראש מינהל החינוךעובדי עירייה
יעל סמלויראש מינהל רווחהעובדי עירייה
אייל רותםמהנדס העירעובדי עירייה
ענת לנקסנרגזברית העירייהעובדי עירייה
אלי שדהדובר העירייהעובדי עירייה
יעקב סודריראש מינהל שפ"עעובדי עירייה
משה לויקב"ט העירייהעובדי עירייה
לילך רנה ווקסמןמנכ"ל היכל התרבות
מיכאל סלוצקינציג ציבורטב לכרמיאלמשה אלפנדרי
גיל דהןהאגף לביטחון וחירוםעובדי עירייה