תאריך עדכון: 3/1/2021

דו"ח מצב בתי ספר:
מוסד חינוכיתלמידים מבודדיםתלמידים חוליםצוותי הוראה מבודדיםצוותי הוראה חולים
אופק80282
איריסים58461
אמית40640
הדקל5120
הרעות1405132
חפץ חיים0010
כלנית10010
כרם גפנים1711
1
כרמים136980
מוריה19180
ניצנים3020
עמדה5010
עמיחי3001
עתיד1100
פסגות77452
רקפת50210
שחר0030
תלמוד תורה22110

מידע מדוייק ופירוט כיתות מועבר להורים בבתי הספר לפי הצורך.

 

דו"ח מצב גני ילדים: מעודכן ל – 31/12/2020
שם הגןילדים מבודדיםילדים חוליםצוותי הוראה מבודדיםצוותי הוראה חולים
חוחית30190
עציוני29180
שיזף32190
אנקור28021
כרמלי25130
ברוש22031

 

בנוסף לנתונים אלו ישנם ילדי גנים ואנשי צוות בבידוד  (בידוד בעקבות חשיפה לקרוב משפחה או חברים שאינו במסגרת הגן)