בתי הספר

אדם חברה וטבע

אורט כרמים

אורט פסגות

בית חינוך אמי"ת

כרם גפנים

עתיד כרמיאל

השחר