בהתאם להוראות החוק לא ניתן לערער על קנס חניה לאחר שחלף המועד לתשלום, ודין הקנס כפסק דין שניתן על ידי בית המשפט.

רק בהתקיים נסיבות מיוחדות ביותר שאינן תלויות בחייב, ושמנעו מהחייב לשלם את הודעת הקנס במועד, ניתן להגיש בקשה להפחתת הקנסות שנוספו לסכום המקורי.

החוק קובע כי הבקשה להפחתה תוגש על גבי תצהיר חתום בפני עורך דין או רשם בית משפט. לכן, הגשת הבקשה תיעשה על גבי הטופס המיוחד, ובקשה ללא אישור עורך דין (או רשם בית המשפט) לא תטופל. יש לצרף מסמכים מתאימים.

הבקשה תיבדק על ידי תובע עירוני (עורך דין) שהוסמך על ידי היועץ המשפטי לממשלה, ולא ניתן לערער על החלטתו.

להורדת טופס בקשה – לחץ כאן.