ניתן להגיש בקשה לביטול הודעה לתשלום קנס באמצעות טופס מקוון מהאתר,שליחה בדואר, באמצעות פקס ,דואר אלקטרוני או ע"י הגעה למשרדי רשות החנייה.

  • הבקשה לביטול ההודעה ניתן להגיש בכתב עד 30 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום.
  • בקשה להישפט ניתן להגיש תוך 90 יום מהמועד בו הומצאה ההודעה לתשלום הקנס בדואר רשום.

 

על הפנייה לרשות החנייה לכלול:

  • פרטים מלאים של המבקש (שם מלא, מס' ת.ז, כתובת וטלפון להתקשרות).
  • מס' הדוח ומס' הרכב, אסמכתאות לתמיכה בבקשה, אם יש.
  • פנייה ללא המבוקש לעיל לא נוכל לטפל בה.

טפסים רלוונטיים נמצאים בהמשך הדף.

פעולות אכיפה לגביית חוב לדוח חנייה:

דוח חנייה אשר לא התקבל בגינו: תשלום, או בקשה להישפט בבית המשפט לעניינים מקומיים, או ביטול ע"י תובע מוסמך, מועבר להליכי אכיפת גבייה, בהתאם להוראות פקודת המסים (כרמיאל).
פקודת המסים (גבייה) ותקנותיה מתירים לעיריית כרמיאל לבצע עיקולים בכדי לגבות את חובותיה. בין הליכים מבצעיים אלה נכללים, עיקול רכב, עיקול מטלטלין ועיקול חשבונות בנק.
לתשומת לבך: פעולות האכיפה בהן נוקטת עיריית כרמיאל עוצרות את מרוץ ההתיישנות.