במו"ט – בנות למדעים וטכנולוגיה

הוא פרוייקט התנדבותי ייחודי שמקדמת רפא"ל ונועד לעודד בנות ללמוד מקצועות מדעיים וטכנולוגיים.

בפרויקט משתתפות תלמידיות כיתה ט' בשלב בו הן אמורות לבחור מגמה לקראת הלימודים בחטיבה העליונה.

במהלך שנת הלימודים מגיעות התלמידות לרפא"ל ומודרכות על-ידי מדעניות ומהנדסות מכל התחומים.