בית ספר הרעות

קניון כרמיאל 

מוקד ביטחון

המינהל לשירותים חברתיים