בדיקת ארובת טקניון – תא צבע רטוב

בדיקת ארובת טקניון – מתקן סינון אבק עץ מזרחי

בדיקת ארובת טקניון – מתקן סינון אבק עץ מערבי

בדיקת ארובת מיקרוצבע – ניקוי חול

בדיקת ארובת מיקרוצבע – תא צבע מסך מים

בדיקת ארובת מיקרוצבע – תא צבע פילטרים יבשים

בדיקת ארובות דלתא