הרכב הנהלת האשכול

שםתפקידהרכב סיעתי
משה קונינסקיחבר מועצהרק כרמיאל
יפה רזעובד עירייה
דוד מלכהנציג ציבור