שםתפקיד מספר טלפוןמיילפקס
אלי שדהראש מינהל תרבות 04-9085506eli_s@karmiel.muni.il04-9085509
עדי אללוף מאיועוזרת ראש מינהל04-9882811adi_a@karmiel.muni.il04-9586544
שרון קליין רזמנהלת המחלקה לאירועים04-9085508sharon_r@karmiel.muni.il04-9586544
שמעון גולוסינסקימנהל תפעול ולוגיסטיקה04-9882811shimon_g@karmiel.muni.il04-9586544
עופרה פרקשמנהלת סל תרבות עירוני, מרכז ברוך ותרבות יהודית 04-9882811ofra_f@karmiel.muni.il04-9586544
אלינור ינקומזכירת מחלקה04-9882811elinor_y@karmiel.muni.il04-9586544