שםאגף מחלקה תפקיד מספר טלפוןמייל
יעקב סודריראש מינהל שפ"ע04-9085710yakov_s@karmiel.muni.il
בתיה אילתמזכירת ראש המינהל04-9085711batya_e@karmiel.muni.il
שוש עינבגנים ונוףמנהלת אגף גנים ונוף04-9085701Shosh_e@karmiel.muni.il
נורית לדרגנים ונוףמזכירת מחלקה גנים ונוף04-9085702Gamin-nof@karmiel.muni.il
אלעד אוחיוןגנים ונוףמנהל מחלקת מתקני משחקElad_o@karmiel.muni.il
שלום ביטוןגנים ונוףמנהל פארק המחצבות ע"ש שמעון פרס04-9080957
ראובן רפאלתברואה והדברהמנהל המחלקה04-8274657reuven_r@karmiel.muni.il
רחל רודיתברואה והדברהמזכירת המחלקה04-8274657rachelr@karmiel.muni.il
יוסי מיכאלובמחלקת ניקיוןמנהל המחלקה04-9085713Yossim@karmiel.muni.il
ששי לויאיכות הסביבהמנהל המחלקה04-9085716sasi@karmiel.muni.il
מירב זכריהאיכות הסביבהמזכירת המחלקה04-9085717merav_z@karmiel.muni.il
נורי צדיקפוראיכות הסביבהרכז קיימות וחינוך סביבתי ומפקח איה"ס04-9085718nuri_z@karmiel.muni.il
דנה אזולאיאיכות הסביבהמפקחת איכות סביבה04-9085537dana_h@karmiel.muni.il
ד"ר אילן הררימחלקה וטרינריתמנהל המחלקה04-9085712ilan.harari@karmiel.muni.il
עפרה שופןמחלקה וטרינריתמזכירת המחלקה04-9085722ofra_s@karmiel.muni.il
שחר פלדבאוםמחלקה וטרינריתפקח וטרינרי04-9085741
שמעון בן נוןרכב ופינוי אשפהמנהל מחלקת רכב ותחנת מעבר04-9880976
מיכל ברזילירכב ופינוי אשפהמזכירת המחלקה04-9880976rehev@karmiel.muni.il
דניאל ביבררפרנט תכנון, מעקב ובקרה וניהול פרויקטים04-9085698daniel.biber@karmiel.muni.il