שםמחלקה תפקיד מספר טלפוןמיילפקס
איל רותםמהנדס העיר וראש מנהל הנדסה04-9085670eyal_r@karmiel.muni.il04-9085679
אורלי בת שבעעוזרת מהנדס העיר04-9085671bat7_e@karmiel.muni.il04-9085679
שמואל שדהתשתיותמנהל מח' תשתיות וס'ראש מינהל הנדסה04-9085690shmuliks@karmiel.muni.il04-9085699
שרונה אמזלגתשתיות, תחבורה ופיתוחמזכירה04-9085691sharonaa@karmiel.muni.il04-9085699
זאב גולדברגאדריכל העיר04-9085683zeev_g@karmiel.muni.il04-9085679
טל מילמןתחבורה ופיתוחמנהלת מח' תחבורה ופיתוח04-9085692tal_m@karmiel.muni.il04-9085699
נלי אהרונוביץ'רישוימנהלת מח' רישוי ומזכירת הוועדה04-9085675neli_a@karmiel.muni.il04-9085699
גליה בוכמןפיקוח על הבניהמנהלת מחלקה04-9085676galia_b@karmiel.muni.il04-9085669
אלכס קליינרמןבניה ופיתוחמנהל מחלקה04-9085680alexk@karmiel.muni.il
אלון חלוציGISמנהל מחלקה04-9085695Alon_h@karmiel.muni.il
ליאורה בר יוסףתכנון עיר ומקרקעיןסגנית מנהלת מחלקת תכנון עיר ומקרקעין04-9085706liora@karmiel.muni.il
עטרה גילתכנון עיר ומקרקעיןמזכירה04-9085672Technun@karmiel.muni.il
04-9085679
שונטל פרנקופיקוח על הבניהמרכזת הוועדה04-9085674vaada_k@karmiel.muni.il04-9085669
בלה קוררישויבודקת היתרים04-9085704bella_k@karmiel.muni.il04-9085669
ים בן חמורישוירכזת רישוי04-9085723yam_bh@karmiel.muni.il04-9085669
סוזן קולטונוףרישוימידענית/בודקת היתרים04-9085721Susan_k@karmiel.muni.il04-9085699
רעות חמורישוימזכירת מח' רישוי04-9085685rakezet_rishuy@karmiel.muni.il04-9085709
תהילה גלייכמןרישוימידענית/בודקת היתרים04-9085601Tehila_g@karmiel.muni.il04-9085699