שםמחלקה תפקיד מספר טלפוןמיילפקס
ד"ר שולה מנחםמנכ"ל04-9085530shula_m@karmiel.muni.il04-9085539
רחל קדוסיעוזרת מנכ"ל04-9085531 kadusi@karmiel.muni.il04-9085539
עו"ד עינב בן יהודהמשאבי אנושמנהלת משאבי אנוש04-9085533 einav_b@karmiel.muni.il04-8119656
שירי גולדשטייןמשאבי אנושסגנית מנהלת משאבי אנוש04-9085534 shiri_s@karmiel.muni.il04-8119656
תמי זוזלרכשמנהלת רכש04-9085626 tammyz@karmiel.muni.il
מריאנה זביןרכשמזכירת רכש 04-9085525 mariannaz@karmiel.muni.ill
נטע נקשמזכירת בית משפט04-9888611   b.mishpat@karmiel.muni.il
אלינור אבוקזירמזכירת ועדת ערר לארנונה04-9085625 vaada@karmiel.muni.il
מירי סולומוןרכזת רשומות וארכיון miri_s@karmiel.muni.il
סיגל לוצקימנהלת יישובית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול04-9085553 sigal_l@karmiel.muni.il04-9085694
דורית שוקרניבטיחות בדרכיםרכזת המטה לבטיחות בדרכים04-9085551 bitahon@karmiel.muni.il
רונית עיישקידום עסקיםמנהלת המחלקה לרישוי עסקים04-6439793 ronit_aich@karmiel.muni.il04-6439796
לודמילה צלנצ'וקקידום עסקיםמזכירה המחלקה לרישוי עסקים04-6439797 ludmila@karmiel.muni.il
פדות פחימהרשות החניהמנהלת רשות החניה04-9889265 hanaya-karmiel@karmiel.muni.il04-9584069
אורית לביארשות החניהמזכירת רשות החניה04-9889265 hanaya-karmiel@karmiel.muni.il