שםמחלקה תפקיד מספר טלפוןמיילפקס
ד"ר שולה מנחםמנכ"ל04-9085530shula_m@karmiel.muni.il04-9085539
רחל קדוסיעוזרת מנכ"ל04-9085531kadusi@karmiel.muni.il04-9085539
עו"ד עינב בן יהודהמשאבי אנושמנהלת משאבי אנוש04-9085533einav_b@karmiel.muni.il04-8119656
שירי גולדשטייןמשאבי אנושסגנית מנהלת משאבי אנוש04-9085534shiri_s@karmiel.muni.il04-8119656
תמי זוזלרכשמנהלת רכש04-9085626tammyz@karmiel.muni.il
מריאנה זביןרכשמזכירת רכש 04-9085525mariannaz@karmiel.muni.il
נטע נקשמזכירת בית משפט04-9888611  b.mishpat@karmiel.muni.il
נופר סולומוןפקידה כללית בית משפט04-9888611  b.mishpat@karmiel.muni.il
אלינור אבוקזירמזכירת ועדת ערר לארנונה04-9085625vaada_arar@karmiel.muni.il
מירי סולומוןרכזת רשומות וארכיוןmiri_s@karmiel.muni.il
סיגל לוצקימנהלת יישובית הרשות למאבק באלימות סמים ואלכוהול04-9085553sigal_l@karmiel.muni.il04-9085694
דורית שוקרניבטיחות בדרכיםרכזת המטה לבטיחות בדרכים04-9085551bitahon@karmiel.muni.il
רונית עיישקידום עסקיםמנהלת המחלקה לרישוי עסקים04-6439793ronit_aich@karmiel.muni.il04-6439796
לודמילה צלנצ'וקקידום עסקיםמזכירה המחלקה לרישוי עסקים04-6439797ludmila@karmiel.muni.il
פדות פחימהרשות החניהמנהלת רשות החניה04-9889265hanaya-karmiel@karmiel.muni.il04-9584069
אורית לביארשות החניהמזכירת רשות החניה04-9889265