תחום האכיפה בכרמיאל פועל 24 שעות ביממה, באמצעות שיטור עירוני והשיטור המשולב של משטרת ישראל.

משטרת התנועה יחד עם השיטור העירוני אוכפים מידי יום הפרת חוקי עזר עירוניים ברחובות העיר עם דדש על מוקדי הסיכון בעיר.

צעדים  להגברת אכיפה:

  • פניה לנהגים צעירים לשם נהיגה זהירה.
  • פניה להולכי הרגל לחציה בטוחה.
  • תוכנית עדיפויות לפי רחובות מסוכנים לשם תגבור שיטור עירוני/משטרת תנועה
  • באזוריים האלו.
  • פרויקט השוטר שלי – בבתי הספר + הדרכות לנהגים.
  • שיפור תרבות הנהיגה באמצעות כלי פרסום.
  • שילוט לתגבור ערנות הנהגים ומתן תשומת לב להולכי הרגל.