בתוקף סמכותה לפי סעיף 250 ו- 251 לפקודת העיריות והוראת סעיף 77 לפקודת התעבורה (נוסח חדש) חוקקה עיריית כרמיאל את חוק העזר לכרמיאל (העמדת רכב וחנייתו), אשר במסגרתו נקבעו ההוראות הנוגעות לאיסורי והסדרת חניה ברחבי העיר כרמיאל.

עיריית כרמיאל תפעל על פי הערכים הבאים:

  • אכיפה הוגנת, שוויונית ואחידה – האכיפה תהיה הוגנת, שוויונית ולא בררנית, והיא תהיה מבוססת על שיקולים ענייניים ותממש את עיקרון השוויון בפני החוק.
  • אכיפה יזומה – תבוצע אכיפה יזומה, המבוססת על מדיניות, עקרונות וסדרי עדיפויות. לצד זה יינתן מענה לתלונות של אזרחים במקרים המצדיקים זאת.
  • אכיפה יעילה – האכיפה תהיה יעילה, מושכלת ואפקטיבית ככל שניתן ובמסגרת המשאבים המוגבלים הקיימים.
  • אכיפה בהתאם לאופי האזור.
  • אכיפה בהתאם לחומרת העבירה – רמת הסכנה לשלום הציבור, רמת הפגיעה באיכות החיים והסביבה, פגיעה בתשתיות ציבוריות.
  • הרשות תפעל לעצב את המרחב הציבורי באופן המעניק מענה הולם לצורכי כלל התושבים – אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים, הולכי רגל ובעלי רכב.

 

זמני אכיפה:

ברחבי העיר – בימים ראשון עד חמישי בין השעות 08:30-19:00

בימים שישי וערבי חג בין השעות 08:30-13:00

באזורי הפארקים – בימים ראשון עד שבת כולל חגים, בין השעות 08:30-24:00

הנ"ל בהתאם לתמרור ולשילוט במקום.

אכיפת איסורי חניה תיעשה בכל שעות היממה ע"י פקחי רשות החניה, הרובעים והשיטור העירוני.