ראש מינהל שיפור פני העיר: יעקב סודרי

מייל: yakov_s@karmiel.muni.il

מזכירת ראש המינהל: בתיה אילת

טלפון: 04-9085711   מייל: batya_e@karmiel.muni.il

קבלת קהל: יום ראשון בין השעות 16:00-19:0, ​בתיאום מראש

​מינהל שיפור פני העיר שוקד על טיפוח ושיפור רמת איכות החיים והסביבה של תושבי העיר במגוון תחומים, משימות ואתגרים כפי שיפורטו בחתך של בעלי התפקידים, המחלקות והמדורים.