הרכב הנהלת האיגוד

שםתפקידהרכב סיעתי
פנחס סירוקהיו"ר - חבר מועצהיחד
רותם בזרנוחבר מועצהדף חדש
עמוס גואזנציג ציבורהתחדשות
יונתן מןנציג ציבוררק כרמיאל
שולה מנחםעובד עירייה
ענת לנקסנרעובד עירייה
חווה יקוטיעובד עירייה
יעקב סודריעובד עירייה