לצד טיפול פרטני ייחודי בבעלי נכויות, מוגבלות שכלית התפתחותית ותסמונות על רצף האוטיזם- המינהל מפעיל מספר מסגרות קהילתיות חברתיות בשיתוף ארגונים מקומיים:
1. בית גיל- מרכז תמיכה לאדם מוגבלות שכלית התפתחותית ומשפחתו, בשיתוף אקי"ם. מרכז יום ובו כתה           טיפולית סיעודית, מועדון חברתי לבוגרים, מועדון חברתי לצעירים עד גיל 21, כתת כישורי חיים, קייטנות             קיץ ועוד. רח' רמים 100 טל – 9580584.
2. "כרמי גיל" – מפעל מוגן רב נכותי (מוגבלים שכלית, נכויות פיזיות וחושיות) – רח' הנפח 6 –
        טלפון 6213184.
3. מועדונית כיפלי אביב – בשיתוף מתנ"ס כרמיאל ומינהל החינוך. מועדונית חברתית לשעות אחה"צ לילדים           בעלי צרכים מיוחדים (נכות פיזית וחושית) בגילאי 5-21. רח' מורד הגיא 95.
4. מועדון אמון נכים בוגרים – רח' מורד הגיא 95.
5. מועדון נאמן – נפגעי אירוע מוחי מתחת לגיל 60 – רח' מורד הגיא 95.
6. תוכנית רעות – מסגרת חברתית לבני נוער בגילאי 14-18 בעלי קשיי תקשורת והסתגלות – רח' מורד
         הגיא 95.
7. קהילה תומכת חיים עצמאיים לנכים – בהפעלת חברת תיגבור  לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזת נושא שיקום במינהל, עו"ס מריטה גבע  9088140 – או במייל – marita_g@karmiel.muni.il