מנהלת מדור קליטת עליה: יולה ברגמן

טלפון: 04-9085524

מייל: yulia_b@karmiel.mun.il

שעות קבלת קהל:

ימי א – ה  8:00 עד 16:00
א – 16:00 עד 19:00

 

ייעוד המחלקה

סיוע בתהליכי הקליטה מול הרשות המקומית ואגפיה, וכל גוף אחר בהתאם לצרכי העלייה והקליטה.
סיוע ברישום לאולפן.
סיוע ברישום ילדים למסגרות החינוך.
הכוונת העולה לבירור סיוע המגיע לו.
סיוע בהפניה לדיור קלט לתקופה הראשונית לאחר הקליטה.
הסברה לעולה בכל הנוגע לשירותים שנותנת הרשות.