מנהלת המחלקה: ירדנה חוסלקר

טלפון: 04-9085620  מייל: yardena_h@karmiel.muni.il

עוזרת מנהלת מחלקת גבייה: סילבי נודל

טלפון: 04-9085621  מייל:  silvi_n@karmiel.muni.il

ראש מדור תשלומי חינוך ורווחה: שרה גטהון

טלפון: 04-9085634   מייל: sarahg@karmiel.muni.il

ראש מדור קבלת קהל: מירה קלאיץ

טלפון: 04-9085538  מייל: mirak@karmiel.muni.il

אחראית הנחות בארנונה לפי מבחן הכנסה: אלינה ברומברג

טלפון: 04-9085631   מייל: elina@karmiel.muni.il

בעקבות התפשטות נגיף הקורונה, לא תתקיים קבלת קהל פרונטלית, תושבים מוזמנים לבצע פעולות באמצעות אתר העירייה או באפליקציה. לתיאום שיחה טלפונית 04-9085606.

לכל פנייה או בירור ניתן לשלוח מייל:
טלפון :04-9085629 מייל: gvia@karmiel.muni.il

 

בהתאם לחזון ראש העיר לספק שירות מיטבי ומירבי לתושב, מחלקת הגביה, הינה הזרוע המבצעת לגביית תשלומי חובה על פי חוק מכל מחזיקי הנכסים בעיר.

מחלקת הגביה עומדת לשירותי תושבי ומחזיקי הנכסים בעיר, לשם סיוע בנושאי החיובים והגבייה השונים, תוך מתן הסברים למהות החיובים והחובות, ובמטרה למצוא פתרונות ומענים כלכליים. כאמור הכספים הנגבים במסגרת תשלומי החובה הינם המקורות למימון מתן שירותים שונים, ברמה גבוהה: טיאוט רחובות, איסוף אשפה, גינון ציבורי, חינוך פורמאלי ובלתי פורמאלי, שירותי תרבות וספורט ועוד.

תשלומי החובה הינם מקור משמעותי המהווה מעל למחצית ממקורות התקציב הרגיל למימון הפעולות השוטפות להפעלת השירותים השונים בעיר.

תפקידי מחלקת הגביה:

 • גביה שוטפת של תשלומי חובה: ארנונה, אגרות והיטלים.
 • קבלת קהל לשם בירור זכויות, חובות ואופן החיוב הכספי של מחזיק הנכס
 • ביצוע הוראות קבע וגביה מרוכזת
  • ביצוע הנחות ופטורים על פי הארנונה החוק
  • ​החלפת מחזיקים בנכס
 • טיפול בכל הקשור להכנסות העצמיות של העירייה
 • טיפול בהשגות ובעררים בהתאם לפקודת העיריות
 • ביצוע סקרים ובדיקת נכסים
 • עריכת ושליחת הודעות שומה חדשות במועד לנכסים חדשים
 • מעקב וטיפול אחר חיובים ותשלומים

 

בימים אלו שוקדת המחלקה למעבר מתן שירותים מקוונים תוך פיתוח טפסים דיגיטליים רבים. כחלק מתוכנית העבודה השנתית של מינהל הכספים מתקיים מהלך של מעבר חשבונות הארנונה לשליחה במייל בלבד אשר יביא להגברת יעילות, חיסכון ושירות מיטבי.