העירייה מספקת שירותי ביטחון למוסדות החינוך בתחומים הבאים:
• קביעת תפיסת ההפעלה של אבטחת המוסדות.
• קיום סדרי אבטחה נאותים במוסדות החינוך, בפעילות חוץ בית ספרית, בקייטנות, במחנות, בפנימיות ובאירועים.
• הקצאת מרכיבי ביטחון כגון: גידור, מערכות מצוקה ואזעקה, אמצעי עזרה ראשונה, כיבוי אש ועוד.
• הפעלת מערך התרעה ותגובה – הפעלת מוקד מצוקה/אזעקה ומערך תגובה באמצעות סיירי ביטחון.

הכנת מוסדות החינוך לשעת חירום

• הדרכה והכשרה של מנהלים, עוזרי ביטחון, רכזי טיולים, גננות, עובדי הוראה ותלמידים בתחומי עזרה ראשונה, כיבוי אש, חומרים מסוכנים וכיו"ב.
• ייזום וקיום מגוון רחב של תרגילים, מרמת הפרט ועד לרמת תרגילים משולבים עם כל גורמי החירום וכוחות ההצלה.
• ייזום, תכנון וביצוע ביקורות במוסדות החינוך, לצורך בדיקת המוכנות בתחומי הביטחון ושעת החירום, כולל סיוע באיתור מפגעים וסיכונים ביטחוניים.